Miskolci Rendvédelmi Technikum

Ami titeket érdekelhet!

Gyakran ismétlődő kérdések

Felvételi

Jelentkezni már lehet 17 évesen is, de tanévkezdésig (szeptember 01-ig) be kell tölteni a 18. életévet. A felső korhatár pedig tanévkezdésig be nem töltött 25. életév.
A jelentkezéshez még nem szükséges, hogy rendelkezésre álljon, de legkésőbb a felvételi eljárás évében július 01-ig érettségi végzettséget kell szerezni.
Tervezetten március végétől - április végéig kerül lebonyolításra a fizikai alkalmassági vizsgálat, pontos időpontjáról postán fognak értesítést kapni a jelentkezők.

Helyszín: Miskolci Rendvédelmi Technikum
A feladatok részletes leírását a jelentkezési egységcsomag nyomtatványa tartalmazza. ITT
A leletek, amiket március végéig kell beszerezni: labor, tüdőszűrő lelt, fogászati lelet, nőknek 1 hónapon belüli nőgyógyászat, 1 éven belüli citológiai lelet. (Ezt vinni kell a személyes meghallgatásra, nem kell beküldeni előre!)

Ez az alkalmassági vizsgálat a lakóhely szerinti vármegyei rendőr-főkapitányságnál lesz. Az időpontjáról a felvételizők külön értesítést fognak kapni.

Nyomtatványok: alkalmassági-, prevenciós-, háziorvosi kérdőív letölthető ITT
A honlapjáról https://mrvt.hu letölthető jelentkezési lappal és nyomtatványokkal. ITT

Beküldendő nyomtatványok, iratok:

jelentkezési lap, 1.-2. sz. nyilatkozat, háziorvosi igazolás (fizikai alkalmassági vizsgálathoz), önéletrajz, hatósági erkölcsi bizonyítvány, érettségi bizonyítvány fénymásolata, amennyiben a jelentkező már rendelkezik vele.

Nyomtatványok megtalálhatóak ITT

Másfél tanéves és a másfél tanévesnél rövidebb idejű képzés esetén szükséges még:

igazolás, vagy érettségi bizonyítvány és a rendészeti szakirányú szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata és kérelem.

Nyomtatványok megtalálhatóak ITT

Két tanéves képzésre bárki jelentkezhet, aki érettségi végzettséggel rendelkezik és a szükséges feltételeknek megfelel.

Másfél tanéves és a másfél tanévesnél rövidebb idejű képzésre jelentkezés pontos feltételei megtalálhatóak a jelentkezési egységcsomag tájékoztatójának 2. oldalán az 1. és 2. pontban. Kizárólag olyanok jelentkezhetnek ezekre a rövidített képzésekre, akik szakképzés keretében rendészeti pályaorientációs képzésben részt vettek és azt eredményesen befejezték

Juttatások

Nem kell fizetni az iskoláért, nincs tandíj.
Tanulóink laptopot kapnak a tanuláshoz, amelyen minden tananyag megtalálható. Kapnak egyenruhát, térítésmentesen napi háromszori étkezést, tanulói szálláson elhelyezést, és akinek nincs gépjárművezetői engedélye (B kategória) nálunk térítésmentesen megszerezheti. Továbbá kiemelt ösztöndíjat kapnak a tanulóink és támogatjuk az utazásukat is.
Kollégiumi elhelyezést minden tanulónak térítésmentesen tudunk biztosítani a saját tanulói szállásunkon. Sőt! Az első hónapban kötelező bentlakás van a szálláson a szakmai szocializáció és alapozó képzés eredményessége érdekében.
A minimum ösztöndíj 77.000 Ft, ami jó tanulmányi eredmény esetén elérheti a 174.950 Ft-ot is.
Igen. A rendőr tiszthelyettes szakmai végzettség egyik feltétele, a B kategóriájú gépjármű vezetői engedély, ezért iskolánkban ennek megszerzésére térítésmentesen van lehetősége a tanulóknak.

Karrier

A szakmai gyakorlatot a tanulók a lakóhely szerinti illetékes vármegyei rendőr-főkapitányság illetékességi területén kezdik meg, amíg a kinevezési helyeiket ki nem jelöli az Országos Rendőr-Főkapitányság. A kinevezési hely kijelölését követően a gyakorló szolgálatot a leendő szolgálati helyen töltik a tanulóink.
Az Országos Rendőr-Főkapitányság Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálata az országos humánerőforrásigény (létszámszükséglet) alapján a képzés alatt jelöli ki a kinevezési helyeket. Ennek elfogadásáról a tanuló a képzést kezdődően nyilatkozik, hogy tudomásul veszi. A kinevezési hely meghatározásánál a szolgálati érdek mellett figyelembe veszik a tanuló kérését és tanulmányi eredményét is.
Technikus szintű rendőr tiszthelyettes szakmai végzettség, amellyel a Magyar Rendőrség állományában bármely tiszthelyettesi beosztás betölthető. Speciális beosztások esetében szaktanfolyam elvégzésére is szükség lehet még.
Közrendvédelmi, közlekedési és határrendészeti szakterületen helyezkednek el a kinevezett rendőr tiszthelyettesek, de igény esetén bűnügyi tiszthelyettesek képzésére is készen áll az iskola.
A rendőr tiszthelyettes szakmai végzetséggel és egy erre épülő szaktanfolyammal lehet ezeket a munkaköröket betölteni. Erre már az állományviszony alatt lesz lehetőség.
Igen. A rendőr tiszthelyettesesek jelentkezhetnek a „tehetséges tiszthelyettes” pályázatra, amit ha elnyernek lehetőségük lesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (NKE RTK) nappali rendszerű képzésén részt venni. Valamint számukra lehetőség van az NKE RTK levelező tagozatára is jelentkezni.

Mindkét esetben Parancsnoki támogatással indulhat a jelentkezés.
Igen, lehet párhuzamosan intézni mindkét jelentkezést.

A jelentkezési határidő az egyetem esetében február 15-e, a technikum esetében is február közepe. A felvételi eljárás során mindkét esetben a fizikai alkalmassági követelmények azonosak.

Javasoljuk a párhuzamos jelentkezést, mert ha valakinek nem sikerül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő bejutás és hozzánk nem jelentkezik, akkor mindkét helyről kimaradhat. Az, aki hozzánk is beadja a jelentkezést és felvételre kerül, szeptembertől nappali rendszerű oktatásban folytathat tanulmányokat és később a rendőr tiszthelyettesek számára fenntartott lehetőségek rendelkezésére állnak. (lsd. korábbi kérdés)