Fõ tartalom

péntek, 28 május 2021 11:49

A finisben - A tanév véget ért, a képzés nem

Írta: Fónagy István
Értékelés:
(0 szavazat)

A 2019-2021 évfolyam számára 2021. május 14.-én véget ért a 2 éves, a koronavírus járvány miatt meglehetősen kalandosra sikerült tanintézeti képzés. A tanévet lezáró oktatói testületi értekezleten megállapítást nyert, hogy iskolánk valamennyi másodéves tanulója megfelelt a követelményeknek, és sikeresen zárta az évet, így szakmai vizsgára bocsátható.

Az előttük álló szakmai vizsga sikeres teljesítése érdekében, a végzős évfolyam, 2021. május 17-21. közötti időszakban egy intenzív, szakmai vizsgára felkészítő képzésen vett részt.

A vizsgafelkészítés 3 fő részből állt és a kétéves képzésnek, a szakmai vizsga által érintett tananyagtartalmára fókuszált.

Tantárgyspecifikusan, a szaktanárok felkészítették a tanulókat, egyrészt gyakorlótesztek kitöltésével, azok javítást követő feldolgozásával, az írásbeli vizsgarész sikeres megoldására, és a vizsgarutin megszerzésére, másrészt az elméleti ismeretek felelevenítésével, rendszerezésével elősegítették a szóbeli vizsgára való sikeres felkészülést. A felkészítés során fontos szerepet jutott a különböző szituációk elemzésének, az ezekben megvalósuló jogsértések felismerésének és minősítésének.

A szóbeli vizsgára való felkészülés fontos része volt a próbavizsgák végrehajtása, melynek keretében a tanulók nem csak számot adtak a tudásukról, de a feleleteik elemzésével lehetővé vált a megfelelő előadásmód, illetve a felelet felépítésének helyes kialakítása.

A gyakorlati vizsgarészekre történő felkészülés keretében pedig a tanulók lehetőséget kaptak arra, hogy megfelelő szakmai irányítás mellett összerendezzék ismereteiket a leggyakrabban előforduló jogsértésekhez fűződő rendőri intézkedések végrehajtásával kapcsolatban, és szokják a gyakorlati vizsga légkörét.

A gyakorlati vizsgafelkészítés keretében a tanulók magánlakásban, közterületen és nyilvános helyeken bekövetkező, a közrendet, a közbiztonságot, illetve a vagyonbiztonságot sértő cselekmények és események elkövetőivel, előidézőivel szembeni intézkedések végrehajtását gyakorolták, melynek során lehetővé vált az esetlegesen fellépő hibák, hiányosságok feltárása, javítása, illetve a jó gyakorlatok elmélyítése.

A finisben - A tanév véget ért, a képzés nemA finisben - A tanév véget ért, a képzés nemA finisben - A tanév véget ért, a képzés nemA finisben - A tanév véget ért, a képzés nem

Megjelent: 165 alkalommal