Fõ tartalom

kedd, 22 június 2021 08:01

Szintvizsga

Írta: Németh Gábor
Értékelés:
(0 szavazat)

2021. június 14-15. napján került sor a Miskolci Rendvédelmi Technikum első évfolyamos – 2 éves és a 1,5 éves képzésben résztvevő - tanulóinak szintvizsgájára, mely a tanulmányaikat érintő vizsgatevékenység tekintetében az első gyakorlati jellegű és szakmai tudást igénylő vizsgát jelentette. A szintvizsga során a képzésben elsajátított tantárgyi elméleti tudásuk gyakorlatban történő alkalmazásának szintjét mértük gyakorlati feladatok végrehajtásán keresztül.

Az első vizsganap az alakuló téren az évfolyamnak megtartott eligazítással vette kezdetét, melynek keretében ismertetésre került a 2 nap forgatókönyve, a vizsga menete, valamint az értékelési szempontok. Tanulóinknak korábban az ágazati alapvizsga tekintetében kellett számot adniuk az alapképzésben megszerzett ismereteikről, mely alapszintű tudást igényelt. A szintvizsga jelentősebb megmérettetés, egyben összetett feladat volt számukra, mivel több, az intézményünkben oktatott tantárgy során megszerzett ismeretre volt szüksége a tanulóknak a szituáció megoldásához, a rendőri intézkedés végrehajtásához.

A szintvizsga leképezte a tanulmányaik végén végrehajtandó szakmai vizsga gyakorlati végrehajtását, ezzel próbáltuk már az első tanév végén érzékeltetni, hogy milyen lesz a „záró vizsga” menete. A tanulók osztálytermeikben egy tételt húztak, mely közrendvédelmi vagy közlekedésrendészeti szituációt takart. Ekkor még csak egy kód volt a birtokukban, mert a vizsgafeladatról készített leírást közvetlenül csak annak végrehajtása előtt kapták meg.

A vizsga mindkét napon egyidőben négy helyszínen zajlott. Két közlekedési helyszín került kialakításra, valamint a szituációs kabinet két különböző egységében történt a feladatok végrehajtása. Olyan szituációkat kellett a vizsgán megoldaniuk, melyek a majdani hivatásos szolgálati viszonyuk során gyakran előfordulhatnak, illetőleg melyekkel kapcsolatban az oktatás során mind elméleti, mind gyakorlati felkészítést kaptak.

Szintvizsga 2021Szintvizsga 2021Szintvizsga 2021Szintvizsga 2021

A gyakorlati szituáció végrehajtása előtt be kellett mutatniuk, ki kellett választaniuk a kihelyezett szolgálati felszerelések, kényszerítő eszközök és nyomtatványok közül azokat, melyek a közterületi szolgálat ellátásához nélkülözhetetlenek. A feladat megismerését követően a vizsgázó eligazította a járőrtársát, majd a rendelkezésre álló híradástechnikai eszközzel kellett az ügyelettel történő kommunikációt bemutatnia.

A vizsga eredményes teljesítéséhez több tantárgy (társadalmi és kommunikációs ismeretek, rendőrségi digitális alkalmazások, szakmai idegen nyelv, rendőri testnevelés, közrendvédelem, rendőri intézkedések, közlekedési ismeretek, határrendészeti ismeretek, bűnügyi ismeretek) tananyagának átfogó ismeretére volt szükség. A szituációk során parkban, magánlakásban, rendezvény helyszínén, valamint külföldi állampolgárral szemben is végre kellett hajtaniuk a rendőri intézkedést.

A vizsga keretében sor került továbbá a köztes kompetenciamérésre, mivel a szituációk kiválóan alkalmasak voltak arra, hogy több kompetencia tekintetében (önbizalom, felelősségvállalás, kommunikáció) képet adjanak a tanulókról, a bemeneti méréshez képest bekövetkezett változásokról.

A gyakorlati feladat teljesítését követően a vizsga tovább folytatódott az informatika tanteremben, mivel a szituáció során beszerzett adatokat a Robotzsaru Neo rendszer oktatói verziójába rögzíteniük kellett, mely külön értékelés tárgyát képezte.

Szintvizsga 2021Szintvizsga 2021

A vizsga zárásaként valamennyi értékelési szempont figyelembe vételével került sor a végső eredmény kialakítására, mely „nem megfelelt”, „megfelelt” és „kiválóan megfelelt” kategóriákba volt sorolva.

A szintvizsga eredménye a szakmai vizsgához szükséges portfólió kötelező elemét képezi, így beleszámít a majdani szakmai „záró” vizsga értékelésébe is.

Tanulóink a felkészülést komolyan vették, többen arról tettek tanúbizonyságot, hogy úgy hajtották végre az intézkedést, mintha már több éves szakmai múlt lenne a hátuk mögött.

Hamarosan elérkezik az egybefüggő nyári területi gyakorlat, melyet tanulóink felkészülten kezdhetnek meg.

Megjelent: 818 alkalommal Utoljára frissítve: kedd, 22 június 2021 13:11