Fõ tartalom

péntek, 04 december 2020 13:37

Rendőrjárőr képzés

Írta:

A tanintézet a szakmai alapoktatás mellett szakképesítésre felkészítő szakmai képzést is végez. 2020 szeptemberétől a rendőrség igényeinek megfelelően a 10324002 számú Közbiztonsági rendőrjárőr és a 10324003 számú Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr (a továbbiakban: Rendőrjárőr) szakképesítés megszerzésére irányuló képzéseket is indítunk a letölthető képzési programok szerinti képzési tartalommal.

A Járőrképzés 10 hónapos időtartamú, nappali rendszerű képzés, melynek résztvevői a rendőrséggel munkaviszonyban vagy szolgálati jogviszonyban álló személyek.

pdf dokumentum MRVT Határrendész és útlevélkezelő szakképesítés álltalános tájékoztató

pdf dokumentum MRVT Határrendész és útlevélkezelő szakképesítés képzési program

pdf dokumentum MRVT Közbiztonsági járór szakképesítés álltalános tájékoztató

pdf dokumentum MRVT Közbiztonsági járőr szakképesítés képzési program

Utoljára frissítve: kedd, 07 szeptember 2021 15:30

Az intézmény felnőttképzési engedély száma: E-000280/2014.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000409.

A képzés engedélyszáma: E-000280/2014/A001
Szakképesítés azonosító száma: OKJ 54 861 01

A képzés célcsoportja:

Középiskolai érettségi bizonyítvánnyal, és a rendőrség állományában hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkező személyek, akik rész-szakképesítést már szereztek, de a rendőri szakmai végzettségük még nincs meg.

A képzés célja:

A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai követelmény modulok (10371-12 Csapatszolgálati feladatok, 10372-12 Járőri feladatok, 10374-12 Közrendvédelmi rendőri feladatok) ismeretanyagának elsajátíttatása, a komplex szakmai vizsgára való felkészítés.

A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: középiskolai érettségi
Bemeneti kompetenciák: -
Szakmai előképzettség: Őr-járőrtárs rész-szakképesítés
Előírt gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges

A rendőrségi munkahelyi vezető támogatása szükséges feltétel.

Képzési idő (óraszámok) a Képzési program szerint a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok modultól:

 • Tanintézeti képzés: 756 óra
 • Területi gyakorlati képzés: 720 óra
 • Irányított önképzés: 724 óra
 • Összes óraszám: 2200 óra

A képzés időtartama (óraszáma) a 10371-12 Csapatszolgálati feladatok modultól:

 • Tanintézeti képzés: 360 óra
 • Területi gyakorlati képzés: 720 óra
 • Irányított önképzés: 420 óra
 • Összes óraszám: 1500 óra

A vizsga:

Modulzáró vizsgák: 

A modulok zárása a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet szerinti modulzáró vizsgákkal történik, melyek eredményes teljesítése feltétele a következő modulban való részvételnek. A modulzáró vizsga megkezdésének feltétele az adott modul értékelési követelményrendszerének történő maradéktalan megfelelés (nem lehet a képzésben résztvevőnek tantárgyi elégtelen záró osztályzata, illetve nem megfelelt minősítése).

A modulok teljesítését követően az intézmény igazolást (Tanulmányi értesítőt) állít ki a képzésben résztvevő számára, mely tartalmazza az egyes tananyagegységek (tantárgyak) értékelését.

Komplex szakmai vizsga:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele a képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, valamint az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele a komplex szakmai vizsga napjáig.

A szakmai vizsgát szervező intézmény az eredményes szakmai vizsga elvégzéséről szakképesítő Bizonyítványt állít ki.

Megszerezhető képesítés:

Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés

Képzésekhez szükséges dokumentumok:

pdf dokumentum letöltése Általános tájékoztató

pdf dokumentum letöltése Képzési tájékoztató

pdf dokumentum letöltése Jelentkezési lap

Utoljára frissítve: péntek, 09 október 2020 13:55

Az intézmény felnőttképzési engedély száma: E-000280/2014.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/000409.

A képzés engedélyszáma: E-000280/2014/A006
Szakképesítés azonosító száma: OKJ 54 861 01

A képzés célcsoportja:

Középiskolai érettségi bizonyítvánnyal, és a rendőrség állományában hivatásos szolgálati jogviszonnyal rendelkező személyek, akik rész-szakképesítést már szereztek, de a rendőri szakmai végzettségük még nincs meg.

A képzés célja:

A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai követelmény modulok (10371-12 Csapatszolgálati feladatok, 10372-12 Járőri feladatok, 10373-12 Határrendészeti rendőri feladatok) ismeretanyagának elsajátíttatása, a komplex szakmai vizsgára való felkészítés.

A programba való bekapcsolódás feltételei:

Iskolai előképzettség: középiskolai érettségi
Bemeneti kompetenciák: -
Szakmai előképzettség: Őr-járőrtárs rész-szakképesítés
Előírt gyakorlat: -
Egészségügyi alkalmasság: szükséges
Pályaalkalmasság: szükséges

A rendőrségi munkahelyi vezető támogatása szükséges feltétel.

Képzési idő (óraszámok) a Képzési program szerint a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok modultól:

 • Tanintézeti képzés: 756 óra
 • Területi gyakorlati képzés: 720 óra
 • Irányított önképzés: 724 óra
 • Összes óraszám: 2200 óra

A képzés időtartama (óraszáma) a 10371-12 Csapatszolgálati feladatok modultól:

 • Tanintézeti képzés: 360 óra
 • Területi gyakorlati képzés: 720 óra
 • Irányított önképzés: 420 óra
 • Összes óraszám: 1500 óra

A vizsga:

Modulzáró vizsgák: 

A modulok zárása a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet szerinti modulzáró vizsgákkal történik, melyek eredményes teljesítése feltétele a következő modulban való részvételnek. A modulzáró vizsga megkezdésének feltétele az adott modul értékelési követelményrendszerének történő maradéktalan megfelelés (nem lehet a képzésben résztvevőnek tantárgyi elégtelen záró osztályzata, illetve nem megfelelt minősítése).

A modulok teljesítését követően az intézmény igazolást (Tanulmányi értesítőt) állít ki a képzésben résztvevő számára, mely tartalmazza az egyes tananyagegységek (tantárgyak) értékelését.

Komplex szakmai vizsga:

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele a képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, valamint az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele a komplex szakmai vizsga napjáig.

A szakmai vizsgát szervező intézmény az eredményes szakmai vizsga elvégzéséről szakképesítő Bizonyítványt állít ki.

Megszerezhető képesítés:

Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés

Képzésekhez szükséges dokumentumok:

pdf dokumentum letöltése Általános tájékoztató

pdf dokumentum letöltése Képzési tájékoztató

pdf dokumentum letöltése Jelentkezési lap

Utoljára frissítve: péntek, 09 október 2020 14:09
szerda, 16 március 2016 08:30

Őr-járőrtárs képzés

Írta:

Megszerezhető képesítés:

 • Őr-járőrtárs rész-szakképesítés

Dokumentumok:

pdf dokumentum letöltése Általános tájékoztató

pdf dokumentum letöltése Jelentkezési lap

pdf dokumentum letöltése Képzési tájékoztató

Utoljára frissítve: péntek, 09 október 2020 13:47

A körzeti megbízotti szolgálat az elmúlt évek, évtizedek során komoly fejlődésen ment keresztül. Napjainkban vitathatatlanul felértékelődött a szerepe, hiszen az elvárt fokozott közterületi jelenlét - főleg vidéki településeken - szinte csak a körzeti megbízottak segítségével biztosítható.

Az egyre nagyobb elvárásokat figyelembe véve iskolánk már 1998 óta szervezi meg a körzeti megbízotti szolgálatra történő felkészítő tanfolyamait.

Egy igazi KMB amolyan „mindenes”: kiváló járőr, nyomozó, szabálysértési előadó, közigazgatási ügyekben jártas szakember, de jó pszichológus és emberismerő is egyben. Ahhoz, hogy hatékonyan, az állampolgári elvárásoknak maximálisan megfelelve tudja feladatát teljesíteni, rendkívül szerteágazó ismeretanyagot és magabiztos tudást kell birtokolnia, és persze rendelkeznie kell olyan személyes tulajdonságokkal is, amelyek alkalmassá teszik a feladat elvégzésre.

A szaktanfolyam célcsoportja:
Közrendvédelmi szolgálati ágban, körzeti megbízott munkakörökben dolgozó, illetve ilyen feladat ellátására tervezett, de szaktanfolyami végzettséggel még nem rendelkező rendőrségi tiszthelyettes dolgozók.

A képzés időtartama:
3 hét tanintézeti képzés, majd 2 hét szakmai gyakorlat. A képzést szaktanfolyami vizsga zárja a kezdést követő 8. vagy 9. héten.

A képzés célja:
A képzésre érkező kollégáknak már rendelkezniük kell meghatározott szintű előképzettséggel és gyakorlattal, melyet egy szintfelmérő dolgozattal ellenőrzünk is. Mindazok mellett, hogy ennek segítségével a képzésben résztvevő tanárok látják a „hozott tudás szintjét”, rendkívül jó szolgálatot tesz a dolgozat a beiskolázott kollégák számára is, hiszen ők is szembesülnek azzal a - sokszor számukra is megdöbbentő - ténnyel, hogy hiába tanultak meg valamit korábban, ha azt nem ismétlik és újítják fel, a tudás megkopik.

Ezért a képzés célja a már megszerzett alapismeretek továbbfejlesztése, gyakorlása, új szakmai ismeretek feldolgozása, egyéni jártasságok és készségek kialakítása.

Ennek megfelelően a tanintézeti foglalkozások tréning típusúak, az ismeretalkalmazás és gyakorlás módszerének segítségével.

Képzésünk sokrétű, hiszen megtalálhatóak benne a körzeti megbízotti szolgálat ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges speciális közrendvédelmi ismeretek ugyanúgy, mint a bűnügyi, felderítő tevékenységhez tartozó büntetőjogi, eljárásjogi és kriminalisztikai ismeretek. Ezen ismeretanyag gyakorlati felhasználásához nyújtanak segítséget az intézkedés-módszertani foglalkozások, ahol különféle szituációs gyakorlatok elvégzése során mélyülnek el a megszerzett ismeretek.

Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a közlekedési ismeretek oktatásáról sem, hiszen az esetlegesen bekövetkező balesetek helyszínén történő forgalomirányítás feltételezi a KRESZ szabályok alapos ismeretét, valamint a dologi káros balesetek esetén teendő rendőri intézkedések készségszintű alkalmazását.

A modern, infokommunikációs eszközökkel támogatott rendőri tevékenység magas színvonalú ellátásához pedig nélkülözhetetlen a NeoZsaru rendszerben történő dokumentálás és adatrögzítés elsajátítása és gyakorlása.

A vizsga:
A három hetes iskolai képzést követően a kollégák két hetes otthoni gyakorlati képzésen vesznek részt, és ezen időszak alatt kell elkészíteniük két „vizsgadolgozatot” is, megadott szempontrendszer alapján.

A dolgozat közrendvédelmi részében többek között éves KMB beszámolót, a családon belüli erőszak esetén teendő rendőri intézkedésről írt jelentést, vagy a rendezvénybiztosítás megszervezésének leírását kell elkészíteniük. Természetesen a KMB napló vezetése sem maradhat ki a feladatok sorából.

Össze kell állítaniuk egy bűnügyes dossziét, melyben a nyomozati munka során leggyakrabban előforduló tevékenységek gyakorlati bemutatására kerül sor: jegyzőkönyvek felvétele; tanú- és gyanúsított kihallgatások, valamint házkutatás és lefoglalás menetének rögzítése. Mindezeket a törvényben foglalt keretek szem előtt tartásával kell elkészíteni.

A vizsgára bocsátás feltétele a fent leírt „vizsgadolgozat” iratainak elkészítése és összeállítása!

A szaktanfolyami vizsga szóbeli és gyakorlati részből tevődik össze:

 • A szóbeli vizsgarész a szakmai gyakorlaton készített, és határidőre leadott szakanyaggal kapcsolatos kérdések megválaszolásából áll.
 • A gyakorlati vizsgarész a szaktanfolyam ismeretanyagába tartozó gyakorlati feladat végrehajtását tartalmazza.

Kívánjuk minden, a tanfolyamra és vizsgára érkező kollégának, hogy az eredményes felkészítést követően, sikeres vizsgát tegyenek! Tisztességes és példamutató munkájukkal pedig váljanak a lakosságot szolgáló és védő körzeti megbízottakká!

 

Szaktanfolyami képzésekhez kapcsolódó dokumentumok:

dokumentum letötlése Általános tájékoztató

pdf dokumentum letöltése Körzeti Megbízott Szaktanfolyam jelentkezési lap

 

Utoljára frissítve: hétfő, 03 február 2020 09:49
hétfő, 22 szeptember 2014 00:00

Bűnügyi Szaktanfolyam

Írta:

BŰNÜGYI SZAKTANFOLYAM (BÜ)

 

A szaktanfolyam célcsoportja:

Bűnügyi munkakörökben dolgozó, illetve ilyen feladat ellátására tervezett, de bűnügyi szakképesítéssel még nem rendelkező rendőrségi tiszthelyettes dolgozók.

A képzés időtartama:

3 hét tanintézeti képzés, majd 2 hét szakmai gyakorlat. A képzést szaktanfolyami vizsga zárja a kezdést követő 8. vagy 9. héten.

A képzés célja:

A már megszerzett alapismeretek továbbfejlesztése, gyakorlása, új szakmai ismeretek feldolgozása, egyéni jártasságok és készségek kialakítása.

Ennek megfelelően a tanintézeti foglalkozások tréning típusúak, az ismeretalkalmazás és gyakorlás módszerének segítségével.

Az előzetes tudás felmérése a képzés kezdetén írásbeli szintfelméréssel történik, az korábban kiadott ellenőrző kérdések alapján.

 • A szaktanfolyam megismerteti a résztvevővel a jogi szabályozás új elemeit és azok értelmezését, a leggyakrabban előforduló bűncselekmények esetében az eljárás rendjét, bevált gyakorlatát.
 • A szaktanfolyam jártassá teszi a résztvevőt a rendkívüli halálesetek közigazgatási eljárásban történő vizsgálatában, a nyomozási terv elkészítésében, a kriminálmetodikai ajánlások alapján a gyakorlati feladatok végrehajtásában.
 • A szaktanfolyam során a hallgató készség szinten elsajátítja a feljelentési jegyzőkönyv elkészítésének menetét, a kihallgatási taktikák alkalmazásához szükséges szakmai képességeket, a szemle, a helyszíni kihallgatás, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás, a szembesítés, a büntetőeljárási kényszerintézkedések, a házkutatás, őrizetbe vétel során végrehajtandó feladatok gyakorlati alkalmazását, az ügyfeldolgozáshoz egységesen használt program használatát.

A vizsga:

A vizsgára bocsátás feltétele a kéthetes szakmai gyakorlaton egy fiktív bűncselekmény iratainak elkészítése és összeállítása.

A bűnügyi szaktanfolyami vizsga szóbeli és gyakorlati részből tevődik össze.

 • A szóbeli vizsgarész a szakmai gyakorlaton készített, és határidőre leadott szakanyaggal kapcsolatos kérdések megválaszolásából áll.
 • A gyakorlati vizsgarész a szaktanfolyam ismeretanyagába tartozó gyakorlati feladat végrehajtását tartalmazza.

 

Szaktanfolyami képzésekhez kapcsolódó dokumentumok:

pdf dokumentum letöltése Általános tájékoztató

pdf dokumentum Bűnügyi Szaktanfolyam jelentkezési lap

 

Utoljára frissítve: hétfő, 03 február 2020 09:48

A Miskolci Rendészeti Szakginázium részt vesz, az Egyes Rendészeti Feladatokat Ellátó Személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX. törvényben meghatározott elméleti és gyakorlati képzések lebonyolításában, és a hozzájuk kapcsolódó vizsgáztatási feladatok végrehajtásában, a rendészeti feladatot ellátó személyek vonatkozásában.

.pdf dokumentum Tájékoztató a képzésről

 

Segédletek, nyomtatványok:

docx fájl Jelentkezési lap

pdf dokumentum Nyilatkozat

docx fájl Nyilatkozat (Segédfelügyelő)

.pdf letöltése Átvételi elismervény, dolog ideiglenes elvételéről MINTA!

.pdf letöltése Ellenőrző lista, az intézkedésekről és az alkalmazott kényszerítőeszközökről (1 oldalas)

.pdf letöltése Ellenőrző lista, az intézkedésekről és az alkalmazott kényszerítőeszközökről (2 oldalas)

ANDROID alkalmazás:

.pdf letöltése Tájékoztató, Android alkalmazások telepítéséről, használatáról.

android RENDÉSZ Android alkalmazás, a foganatosított intézkedések és a kényszertőeszköz használat jogi szabályozásáról. (.zip fájl!)

Utoljára frissítve: szerda, 30 szeptember 2020 13:47
csütörtök, 14 augusztus 2014 00:00

Általános tájékoztató

Írta:

Kedves Érdeklődő!

A Miskolci Rendvédelmi Technikum csak érettségivel rendelkező, 18. életévét betöltött diákok számára hirdet felételt nappal rendszerű (1, 1,5 és 2 éves) képzéseire. A rendvédelmi életpályára felkészítő Rendőr tiszthelyettes megnevezésű szakmai oktatással kapcsolatos információkat keresse a "Képzéseink/Alapképzések" menüpontok alatt. Az ehhez kapcsolódó felvételi egységcsomagok és tájékoztatók a "Felvételi/ Jelentkezési lapok, tájékoztatók" menüpont alatt találhatók.

A nappali rendszerű szakmai oktatás mellett, a Miskolci Rendvédelmi Technikum iskolarendszeren kívüli képzéseket és szaktanfolyamokat is indít. Ezeket csak hivatásos állományú rendőrök részére hirdetjük meg, akiket a rendőri szervük iskoláz be a képzésekre, azaz ide külsős (civil) nem jelentkezhet.

Az iskolarendszeren kívüli képzések és szaktanfolyamok célja, hogy a rendőrség tiszthelyettesi állományának részszakképesítéssel rendelkező tagjait teljes szakképesítéshez juttassa, mely magasabb beosztások betöltését is lehetővé teszi, illetve a szaktanfolyamok révén, speciális, bizonyos beosztások betöltéséhez biztosít többlettudást (pl. körzeti megbízott szaktanfolyam).

Az iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos információkat a "Képzéseink" menüpont alatt találhatja.

Amennyiben kérdése van a képzéseinkkel kapcsolatban, keresse bizalommal a Tanulmányi Osztály munkatársait, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére!

Utoljára frissítve: kedd, 13 október 2020 12:36