Fõ tartalom

hétfő, 01 szeptember 2014 00:00

Különös közzétételi lista

I. Közzétételi egység:

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 3. köznevelési intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben (tanévben) tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 7. a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és a Pedagógiai Programot tartalmazza.Az iskolai közzétételi lista a fentieken túl az alábbiakat is tartalmazza (Korm. r. 23. § (3) bekezdés):

 1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
  /Az intézmény országos mérés-értékelésben nem vesz részt./
 4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 5. középiskolákban – évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 6. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 7. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 8. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 9. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

II. Közzétételi egység:

A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések

 

III. Közzétételi egység:

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetések

 

IV. Közzétételi egység:

Elektronikus ügyintézés

 1. Iratkezelési szabályzat
 2. Másolatkészítési szabályzat
 3. Elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzat

 

Megjelent: 13806 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 12 december 2019 11:05