Magyarország állampolgárai által, a rendvédelmi - ezen belül a rendőrségi - munkával szemben támasztott minőségi követelményeknek megfelelően, a szolgálatot teljesítő kollégáknak minden nap meggyőző szakmai és kommunikációs kompetenciákról kell tanúbizonyságot tenniük, valamint jogszerűen és szakszerűen, a konfliktusok lehető legszerencsésebb megoldására törekedve módon kell intézkedniük. A rendőri munka, különböző helyzetekben nagyfokú differenciálást és helyzetmegítélést követel meg. Ennek az elvárásnak csak abban az esetben tudnak megfelelni a szolgálatot teljesítő rendőrök, ha az oktatási intézményekben megfelelő szakmai képzésben részesülnek.

A képzés során a rendvédelmi technikum alapfeladata a rendvédelmi, és a rendőri szakma elsajátítását megalapozó elméleti ismeretek és készségfejlesztő tantárgyak oktatása, a szakmai tudás sokoldalú elmélyítése.

Az oktatás végrehajtása során az oktatókat tantárgyanként – a színvonalasabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében - munkaközösségekbe szerveztük.

A munkaközösség, a szakcsoport jelenlegi struktúrájának kialakulásához azonban több fejlődési szakaszon kellett átesnie, amely szakaszok egybeesnek a rendészeti szervek szervezeti fejlődésével.

1993-tól 1998-ig az iskola állománytáblájában tanszékek formájában jelent meg a Bűnügyi és Igazgatásrendészeti tanszék és az Informatikai és Társadalomtudományi tanszék.

A Bűnügyi és Igazgatásrendészeti tanszék tanári állománya oktatta a nyomozástani ismeretek, a jogi és közigazgatási ismeretek, büntetőjogi ismeretek és a szabálysértési és igazgatásrendészeti ismeretek tantárgyakat.

Az Informatikai és Társadalomtudományi tanszék tanári állománya oktatta az informatika, híradástechnika, gépírás, idegen nyelv, az intézkedés lélektan és rendvédelem története tantárgyakat.

Az 1998-as évtől 2000-ig a tanszék elnevezés szakcsoporttá változott, a nevek és az oktatott tantárgyak azonban maradtak.

A 2000-es évektől az egyes oktatott tantárgyak elnevezései változtak, megjelent a társadalom és kommunikációs ismeretek, a jogi ismeretek összefoglaló elnevezés. A gépírás oktatása megszűnt, mint önálló tantárgy, beépült az informatika oktatásába.

A szakcsoport 2004. szeptember 01.-től Alapozó Ismereti Szakcsoport elnevezéssel működik.

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája