A MISKOLCI RENDVÉDELMI TECHNIKUM TÖRTÉNETE
1976 - napjainkig

 

1972-ben a Belügyminisztérium Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség új tervet dolgozott ki a rendőrképzés színvonalának és rendszerének javítására. Ebben az Alapfokú Rendőriskola tananyagának korszerűsítését és újabb rendőrtiszthelyettes-képző iskolák alapítását írták elő (ekkor még ezen a néven működött rendőrképző intézmény). Így jött létre 1976-ban Miskolcon, Szegeden, Szombathelyen és Csopakon tiszthelyettesi iskola.

Intézményünk elődjében 150 fős tanulói és 23 fős dolgozói létszámmal indult meg a képzés.

Megújították a nevelési, oktatási alapdokumentumokat, új tantervek, tanmenetek születtek, kötelezővé tették az óravázlatok készítését is. Megjelentek az oktatástechnikai eszközök, a személyi feltételek javítása érdekében kidolgozták a tanári képzés fejlesztési koncepcióját.

Az 1978-79-es tanév újabb változásokat hozott. Az új megoldás szerint az egy éves képzési időből hat hónapot az iskolában elméleti órákon töltöttek el a hallgatók, a többit pedig az ország valamely területén úgynevezett gyakorló őrsökön. A gyakorló szolgálatról visszatérve év végi vizsga zárta a tanulmányokat. E megoldás azt eredményezte, hogy egy időben dupla létszámban lehetett rendőröket képezni. A megnövelt létszámmal járó feladatok azonban a tanítási – tanulási folyamatok minőségére károsan hatottak.

1981-ben a rendőri állomány megnövekedett létszámhiánya következtében ismét jelentős változás történt a képzésben. Kidolgozták a rövidített, 2 hónapos sorkatonai szolgálat letöltése utáni rendőri képzést, mellyel együtt a fiatalok vállalták, hogy öt évig a rendőrség állományában maradnak. A tananyag viszonylag állandó volt ebben az időszakban. Amíg korábban írást, helyesírást, fogalmazást, történelmet, földrajzot is oktattak a tanfolyamokon, addig ebben az időben az általános közismereti tárgyak már lekerültek a palettáról. A képzés bázisát a közrendvédelem, közlekedés (KRESZ, közlekedés rendészet, vezetés technika), jogi ismeretek (büntető-, szabálysértési, igazgatási jog), testnevelés, alaki-karhatalmi kiképzés, lőkiképzés, munkavédelem és egészségügy, híradástechnikai és informatikai ismeretek, Marxizmus – Leninizmus tantárgyak alkották.

Az iskolában 1980-89 között végezték a tartalékos, valamint 1980-ban és 1982-ben a körzeti megbízotti állomány továbbképzését, zászlósi beosztásra felkészítést 1983-tól folytattak.

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája