Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

A technikum irányító szervének megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

A technikum fenntartójának megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Elérhetőségei

A technikum középirányító szervének megnevezése, székhelye:
Országos Rendőr-Főkapitányság 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Elérhetőségei

Átruházott irányítási hatáskörök:

 1. jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot és a házirendet;
 2. a kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a vezető felett a munkáltatói jogokat;
 3. egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására;
 4. jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezés;
 5. meghatározza a térítési díj és a tandíj megállapításának szabályait, valamint az adható kedvezmények feltételeit;
 6. értékeli a rendvédelmi szakképző intézmény szakmai programjában meghatározott feladatok végrehajtását és az oktatói munka eredményességét;
 7. a rendvédelmi szakképző intézmény igazgatójának javaslatára jóváhagyja az adatt tanévben
  - szervezhető szakmai oktatások és szakmai képzések körét,
  - indítható osztályok számát,
  - alkalmazandó tantárgyfelosztást,
 8. a rendvédelmi szakképző intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint az irányítási hatáskörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.

A középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése:

 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet
MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája