TRIDENT PROJEKT

Az irányító irányítása – a rendőri szakmai gyakorlat európai megközelítése

2020-1-RO01-KA202-080136

 

A szakmai gyakorlat a rendőrképzés fontos részét képezi. A mentor szerepe alapvető fontosságú abban, hogy a tanulóknak a minőségi élményt teremtve kínál lehetőséget az ismeretanyag, a kompetenciák és a készségek megszerzésére. A rendőrök oktatása és képzése az integráció, a diverzitás, a mobilitás és a migráció Európájában valósul meg. A nemzetközi történések jelentős változásokat hoznak a rendőri munkában, s szemtanúi vagyunk annak, hogy mennyire különböző területeken szükséges a rendvédelmi szervek intézkedése. Életbevágóan fontos globális, nemzetközi megoldást találni a különböző helyzetek kezelésére (pl. a világjárvány kezelésére).

 Ilyen körülmények között 3 ország: Románia, Németország és Magyarország rendőrképző intézményei – a Kolozsvári „Septimiu Muresan” Rendőriskola, a Rhineland-Palatinate Rendőr Egyetem, a Miskolci Rendvédelmi Technikum stratégiai partnerségben egyesítették erőfeszítéseiket, azzal a céllal, hogy egységes gyakorlati képzési keretrendszert hozzanak létre a mentorok kompetenciáinak fejlesztésével, valamint a szakmai gyakorlatnak az oktatás és szakképzés területén megjelenő európai trendeknek megfelelő megszervezésével.

 Ezen cél elérése érdekében négy nagy célkitűzés született:

1. az objektivitás és minőség erősítése a rendőrképző intézményekben tanulók szakmai gyakorlatának szervezésében azáltal, hogy korrelálják a mentorok oktatási módszereit és eszközeit a tanulási program tanulói eredményeivel, és útmutatókat hoznak létre erre a tevékenységre vonatkozóan;

2. a munkaerő piaci elvárásokra alapozott tanulmányi program létrehozása, amely a hivatásos mentorok számára szükséges kompetenciák megszerzését célozza;

3. a tanítás és munkahelyi tanulás hatékonyságának növelése innovatív IT eszközök használatával;

4. a mentor szerepének erősítése a tanulók polgári oktatásában a diverzitásra és a marginalizált csoportokkal kapcsolatos jogállami alapelvekre való tekintettel.

 A pályázat eredményei szellemi termékek sorozata lesz: A mentorok foglalkozási szabványának alapelemei; A mentor képzés tanulmányi programterve; A mentor képzés  tanterv projektje; Szakmai gyakorlati útmutató; Mentorok szakmai gyakorlati útmutatója; Tanulók szakmai gyakorlati útmutatója; TRIDENT oktatási platform.

 A mentorok valamennyi szellemi terméknek célcsoportját képezik. Egységes szakmai és képzési keretrendszert fognak kapni, amely alkalmazkodik az új nemzetközi követelményekhez, és még számos didaktikai eszközt és módszert, amelyek segíteni fogják őket mentori tevékenységükben. A mentorokat megbízó rendőri szervek egyértelmű kiválasztási és értékelési kritériumokkal fognak rendelkezni, és biztosítható lesz, hogy a mentorok tevékenysége minőséget képviseljen, és olyan képesítésen alapuljon, amelynek van képzési szabványa. A három ország rendőrképző intézménye fel tudja használni ezeket az eszközöket a mentorok képzésének megszervezésében és a tanulók szakmai gyakorlatának irányításában. Ezen kívül a tanulók szintén hasznát vehetik a nekik dedikált útmutatónak és az oktatási platformnak, ami egy tanulási, értékelési s kommunikációs eszköz is lesz.

 A projekt erősíteni fogja a kapcsolatot az oktatási intézmények és a rendőri szervek között mindhárom országban. Az elkészült szellemi termékek elhelyezésre kerülnek a partnerek web oldalain, és a partner ország valamennyi rendőre számára hozzáférhető lesz, csakúgy, mint más európai partner rendőri szerv számára

pdf dokumentum O1: Mentorok foglalkozási szabványának alapelemei

pdf dokumentum O2: Tanulmányi Program a szakmai gyakrolati mentorok képesítésére

pdf dokumentum O3: Oktatási tanterv a szakmai gyakorlati mentorok képzéséhez

pdf dokumentum O4: Gyakorlati útmutató

pdf dokumentum O5: Szakmai gyakrolati útmutató mentoroknak

pdf dokumentum O6: Tanulók gyakorlati kézikönyve

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája