A Miskolci Rendvédelmi Technikumban és jogelődjeiben nagy hagyománnyal bírt és bír a tiszthelyettes bűnügyi állomány továbbképzése. Évtizedekkel ezelőtt indult el a nyomozó és vizsgáló szaktanfolyam, majd ezeket egyesítve az Egységes Bűnügyi Szaktanfolyam (EBÜ), amely 2013-től Bűnügyi Szaktanfolyam néven futott tovább. A szaktanfolyami képzések közül kikerült ugyan a bűnügyi terület, de 2023-tól a Bűnügyi Alaptanfolyam lépett a helyébe. Ebben a képzésben azok a tiszthelyettes nyomozó, vizsgáló kollégák vesznek részt, akiknek kinevezésükhöz ez a képzés feltételül szabott.

A sokrétű és nagy szakmai felelősséggel járó bűnügyi munka nem lenne hatékony a tisztek mellett jelentős létszámban lévő tiszthelyettes nyomozók nélkül.

A Miskolci Rendvédelmi Technikum bűnügyi és jogi tárgyú tantárgyai megadják számukra a legalapvetőbb szakmai ismereteket, de szükség van az erre ráépülő hatékony képzésre.

A képzés célja: a résztvevők felkészítése a nyomozói és vizsgálói munkakör betöltéséhez szükséges szakmai ismeretekből, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák, készségek fejlesztése. Mindezeket elméleti és gyakorlati, tréning jellegű foglalkozásokon sajátíthatják el.

A képzésre jelentkezés feltétele a rendőr tiszthelyettes szakképesítés vagy annak megfelelő, illetve magasabb szakmai végzettség, ezek hiányában bűnügyi területen szerzett tapasztalat, beiskolázó szerv vezetőjének különös méltánylási okból adott ajánlása.

A képzést a Miskolci Rendvédelmi Technikum Alapó Ismereti Szakcsoport bűnügyi ismeretek oktatói tartják, akik több évtizedes oktatói tapasztalattal és mellette, a bűnügyi területen eltöltött évek után, megfelelő szakmai tapasztalattal is bírnak.

A képzés időtartama tanintézetünkben 5 hét, amely teljesítését követően a képzés résztvevőinek a területi szerveiknél, két héten át, gyakorlati tevékenységet kell teljesíteniük. Ezt követően komplex beszámolón megfelelniük.  A beszámolón egy szakmai anyagot kell benyújtaniuk és erről számot adniuk, illetve egy szakmai szituációs feladatot megoldaniuk. Ezen kitételek megfelelő szinten való teljesítése után kaphatnak tanúsítványt.

A tiszthelyettes bűnügyi állomány a bűnügyi alapképzés után, további, erre ráépülő tanfolyamokat  végezhetnek pl. szemlebizottság vezetői, bűnügyi technikusi.

A tananyag felöleli a teljes bűnügyi – jogi tudományok rendszerét. A Büntetőeljárás részben az eljárás alanyaival, jogaik és kötelezettségeik érvényesítésének jogi garanciáival, a bizonyítással, a bizonyítási cselekményekkel, a bűntetőeljárási kényszerintézkedésekkel, az eljárás menetével foglalkozunk. A Kriminalisztika területén a krimináltaktikai ajánlások mentén elemezzük és gyakoroljuk a különféle eljárási cselekményeket. A kriminálmetodika kapcsán egyes, konkrét bűncselekmények teljes nyomozását tekintjük át. A kriminológia részben a bűnözés társadalomban felelhető törvényszerűségeivel, a társadalomra kifejtett hatásaival és azok kezelésével foglalkozunk, különös tekintettel az áldozatok védelmére.

Nagyon fontos, hogy a már zömében szakmai területről érkezett kollégák a tanfolyam alatt saját tapasztalataikat is megosszák a többi résztvevővel. A konkrét esetek elemzése, az ezekből levonható tanúságok fontos elemei a képzésnek.

Nagy reményünket fejezzük ki arra vonatkozóan, hogy a képzés résztvevői ismeretei gyarapodnak, a gyakorlati feladatok során készségeik fejlődnek, melyek által a bűnügyi munkájuk hatékonyabb, sikeresebb lehet, a társadalmi elvárásoknak megfelelő, magas színvonalú munkát végezni tudó nyomozók és vizsgálók lehetnek.

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája