Elérhető az Országos Közadatkereső oldalon keresztül is: http://www.kozadat.hu/kereso/

Panasz, közérdekű bejelentés, visszaélés-bejelentés, szervezeti integritást sértő események bejelentése

 

A Miskolci Rendvédelmi Technikum (a továbbiakban: Technikum) a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2023. évi XXV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján panasz, közérdekű bejelentő, belső visszaélés-bejelentő és szervezeti integritást sértő események bejelentő rendszert működtet.

Bejelentésnek minősülnek a panaszok, közérdekű bejelentések, belső visszaéléssel-kapcsolatos bejelentések és a szervezeti integritást sértő cselekmények bejelentése.

A bejelentőre vonatkozó alapvető elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön a bejelentésben foglaltak megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. A Technikum biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt sem érhet hátrány, zaklatás vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat az általa észlelt szabálytalanság gyanúja esetén, még abban az esetben sem, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

A bejelentések megtételével kapcsolatban azonban szeretnénk felhívni a bejelentők figyelmét a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentéssel kapcsolatos következményekre, mivel a rosszhiszeműen tett bejelentés - annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után.

Az alábbi tárgyú bejelentések írásbeli benyújtása biztosított jelen oldalon:

    Panasz: a panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

    Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

    Belső – visszaélés bejelentés: jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ bejelentése azon bejelentők számára, akik az alábbi személyi kör valamelyikébe tartoznak:

A Technikum által foglalkoztatottak, valamint azok, akiket a Technikum korábban foglalkoztatott, de a foglalkoztatásra irányuló jogviszony a bejelentés benyújtásakor már megszűnt. Bejelentés megtételére jogosult továbbá az a személy is, akivel foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló eljárás megkezdődött.

 Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Technikummal szerződéses kapcsolatban áll, valamint a Technikummal a szerződéses kapcsolat létesítésére irányuló eljárást megkezdte, vagy szerződéses kapcsolatban álltak, mint vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy.

Szervezeti integritást sértő esemény: minden olyan esemény, amely a Technikumra vonatkozó szabályoktól, a Technikum által meghatározott értékektől, célkitűzésektől, és az alapvető elveknek megfelelő működéstől eltér, különösen, de nem kizárólagosan a Rendvédelmi Hivatásetikai Kódex, a Technikum belső normáiban foglalt rendelkezések megsértése, korrupció, csalás, visszaélés.

A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

  • a bejelentéssel érintett személy (bepanaszolt) beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
  • a bejelentésre okot adó esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, jogellenes magatartás minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);
  • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
  • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről.

A panasz és a közérdekű bejelentés írásban az alábbi módokon is benyújtható:

E-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postai úton: Miskolci Rendvédelmi Technikum

                    3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.

A belső visszaélés-bejelentés az alábbi módokon nyújtható be:

E-mailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyesen szóban: a Koordinációs és Humánigazgatási Osztály (a továbbiakban: KOHI) alosztályvezetőjénél. Tartós távolléte, akadályoztatása esetén a KOHI kiemelt főelőadója (személyzeti-munkaügyi) jár el.

A szervezeti integritást sértő esemény bejelentés írásban az alábbi módokon nyújtható be:

Emailben: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Postai úton: Miskolci Rendvédelmi Technikum

                    3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.

Személyesen szóban: a Technikum oktatási igazgatóhelyettese, gazdasági igazgatóhelyettese, illetve a Koordinációs és Humánigazgatási osztályvezető jár el.

A bejelentésekkel kapcsolatos további tudnivalók:

- a bejelentésekhez kizárólag a Technikum erre kijelölt munkatársai férnek hozzá, a bejelentés bizalmas kezelése biztosított,

-a bejelentések kivizsgálására a Technikum vonatkozó belső normájának megfelelően kerül sor,

- a bejelentő természetes személy a bejelentés megküldésével az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján elfogadja személyes adatainak a tájékoztatóban foglaltak szerinti kezelését.

 

Ügyintézés

Panasz és közérdekű bejelentés ügyintézése >>

Visszaélés-bejelentés ügyintézése >> 

Szervezeti integritást sértő esemény bejelentés ügyintézése >>

 

 

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája