Intézményünk a hagyományokhoz hűen meghívást kapott Kolozsvárra a „Septimu Muresan” Rendőrképző Iskolába, hogy részt vegyünk nemzetközi konferenciájukon. Ez a rendezvény is tovább erősítette a két intézmény együttműködését, valamint elősegítette nemzetközi kapcsolataink gondozását. A konferenciára rajtunk kívül a román társiskolák, a görög, a moldovai és a szlovák iskolák, valamint a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrképző Akadémia szegedi tagozata kapott meghívást és képviseltette magát delegációival. Iskolánkat Nemes Ferenc r. alezredes, Koordinációs és humánigazgatási osztályvezető, valamint Baloghné Kanyó Ágnes angol nyelvet oktató tanár képviselte.

A konferencia "Közrend Európában, a hagyomány és a jelenkor között" címmel, 13. alkalommal került megrendezésre 2024. május 15-17. között. Ismét számos tapasztalattal gazdagodhattunk, hiszen 19 színvonalas előadást tartottak a konferencián a román intézmény által a rendezvényre meghívott előadók.

A Miskolci Rendvédelmi Technikum „A rendőr tiszthelyettes képzés aktualitásai” címmel foglalta össze a magyar képzés aktuális kérdéseit. A konferencia végén a résztvevők részére ünnepélyes keretek között kerültek átadásra az oklevelek.

Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy 2024. május 17-én részt vehettünk az intézmény alapításának 20. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen, ahol az új igazgató, Claudiu Stepfhan Chindris r. ezredes úr köszöntötte a résztvevőket.

Az ünnepséget a konferencia helyszínén, a nagy előadóteremben tartották, kb. 150 fő részvételével. A rendezvényre meghívták az összes együttműködő rendvédelmi szervezetek képviselőit, az egyházi képviselőket, valamint húsz évre visszamenőleg az évfolyamelső tanulókat és a korábbi igazgatókat. Az ünnepségen átadásra kerültek a konferencián résztvevőknek is az intézmény 20 évet méltató román nyelvű emlékplakettjei is.

A kolozsvári partnereinknek ezúton is kívánunk jó erőt és egészséget, valamint szakmai és pedagógiai sikereket az elkövetkezendő években!

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája