Nemzetközi Konferencia a Miskolci Rendvédelmi Technikumban

 Kilencedik alkalommal szerveztünk nemzetközi konferenciát Sajátos oktatási módszerek a rendészeti képzésben” címmel 2024. május 21-24. között a külföldi partneriskolák és a hazai társintézmények részvételével.

A nagyváradi „Avram Iancu” Határrendész Tiszthelyettes-képző Iskola, a kolozsvári „Septimiu Muresan” Rendőriskola, a campinai „Vasile Lascär" Rendőriskola, a Kassai Rendészeti Szakközépiskola, a Katowicei Rendőriskola és a Holesovi Rendőriskola delegációi vettek részt a rendezvényünkön. A hazai oktatással foglalkozó társintézmények közül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, a Körmendi Rendvédelmi Technikum, valamint a ROKK Rendőrképző Akadémia Járőrképző Tagozatának adyligeti és szegedi képviselői jelentek meg a konferencián. A meghívott vendégek mellett iskolánk oktatói, munkatársai is előadtak és részt vettek az eseményen.

A konferencia az egyedi, frontális óratartástól eltérő módszerekre, azok fontosságára kívánt rávilágítani, akár több tanár-oktató-segítő által tartott különböző tudásátadási tevékenységeken keresztül a rendészeti oktatási, képzési és továbbképzési rendszerben.

Szóba került a tanulói motiváció felkeltése és fenntartása, a kooperatív és interaktív feladatok megoldása vagy a több órát tartó személy (tanár, oktató, kiképző, segéd, pszichológus) együttműködése. Kitértünk az informatikai eszközök felhasználási sajátosságaira és a gamefikáció, mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségeire és tapasztalataira is.

Valamennyi résztvevő delegáció érdekes előadással készült, melyek megismerése után kérdések és azokra adott válaszok mentén vált igazán tudásmegosztó tevékenységgé a rendezvény.

A tapasztalatokat és a bemutatókat összegezve megállapítást nyert, hogy a jelen kor egyik legnagyobb oktatási kihívását, a különböző generációk közötti együttműködés nehézségeinek megoldását egyik résztvevő sem tudja, de egymástól tanulással, a jó gyakorlatok megosztásával könnyebbé tehetjük a helyzet kezelését. A rendezvényt minden résztvevő hasznosnak, gondolatébresztőnek és jó gyakorlat megosztónak 

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája