TÁJÉKOZTATÓ a Rendőr tiszthelyettes szakmára felkészítő szakmai oktatásról

 

A szakmai oktatás célja: a Rendőrség tiszthelyettes utánpótlásának biztosítása.

 

A szakma azonosító száma: 5 1032 18 03

A szakma megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) 

 • Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr)
 • Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr)
 • Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr)
 • Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr)

 

Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

Ágazati alapoktatás megnevezése: Rendészet és közszolgálat (rendőri) ágazati alapoktatás

 

Rendőr tiszthelyettes szakmára felkészítő szakmai oktatás időtartama

 

A Miskolci Rendvédelmi Technikum alapfeladata a rendőr tiszthelyettes utánpótlás biztosítása érdekében a két évfolyamos érettségi utáni szakmai oktatás. Ennek keretében a tanintézet igazgatója a jelentkezők szakmai előképzettségétől, végzettségétől függően a két tanévestől rövidebb képzési időt is meghatározhat. 

A szakirányú oktatásban a szakképzési évfolyamok száma: 2

A képzési idő a szakmai előképzettségtől függően 2 tanév, vagy 1,5 tanév, vagy 1 tanév.

Ágazati alapoktatás időtartama: 2 tanéves képzés esetén 8 hét (320 óra),

1,5 tanéves képzés esetén 4 hét (160 óra), 1 tanéves képzés esetén 2 hét (80 óra).

 

A tanintézet a Képzési Programban a jelentkezők pályaorientációs előképzettségét figyelembe vevő három oktatási időtartam teljesítési követelményét dolgozta ki. A felvételi követelményeknek eleget tevő jelentkezőknek ezek közül kell teljesíteni azt, amelyre előképzettségük, végzettségük alapján jogosultak.

Két éves képzési idejű oktatásban kell részt vennie annak, akinek nincs rendőri alapképzettsége és nincs Rendészet közszolgálat ágazatban szakmai előképzettsége, valamint rendészeti tárgyból szakmai érettségije. Két éves képzésben kell részt vennie a Belügyi rendészeti ismeretek (BRI) vagy Közigazgatási ismeretek (KI) közismereti tárgyat tanult és ilyen közismereti érettségi tantárgyból érettségizett jelentkezőknek is.

Másfél éves képzési idejű oktatásban vehet részt az az érettségizett jelentkező, aki a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek tantárgyat tanult és Rendészet ismeretek szakmai érettségi vizsgát tett, vagy Közszolgálati ügykezelő (OKJ 52 345 04) szakképesítéssel rendelkezik és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségit tett. Ugyanígy másfél éves oktatásban vehet részt az az érettségizett felvételiző, aki Rendészet és közszolgálat ágazatban 5 0413 18 01 szakmai azonosító számú Közszolgálati technikus (Közigazgatási ügyintéző) szakmairányú szakmai végzettséggel vagy 4 1032 18 02 szakmai azonosító számú Rendészeti őr végzettséggel rendelkezik.

Egy éves szakmai oktatásban vehet részt az az érettségizett jelentkező, aki a Rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Rendészeti ügyintéző (OKJ 52 861 11) szakképesítéssel rendelkezik és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségit tett, vagy Rendészet és közszolgálat ágazatban 5 0413 18 01 szakmai azonosító számú Közszolgálati technikus (Rendészeti technikus) szakmairányú szakmai végzettséggel rendelkezik.

Az ágazati alapoktatás időtartama alatt az alábbi tantárgyakat tanulják a diákok:

 1. Általános szolgálati ismeretek
 2. Társadalmi és kommunikációs alapismeretek
 3. Rendvédelmi informatika
 4. Szakmai idegen nyelv alapjai
 5. Rendőri testnevelés alapjai
 6. Lőkiképzés alapjai
 7. Jogi alapismeretek

Az ágazati alapoktatást követően a következő tanulási terület tantrágyai kerülnek oktatásra.  A szakmai iránytól függően kerülnek meghatározásra a tantárgyak óraszámai. A tantárgyak és óraszámaik (a szakmai oktatás képzésszerkezete) az alábbi táblázatban láthatók:

 

Tanulási terület

 

Tantárgy / Témakör (óraszám)

1.

évfolyam

2.

évfolyam

A képzés összes óraszáma

1165

1026

2191

 

Ágazati alapismeretek

Általános szolgálati ismeretek

88

0

88

Szolgálati alapismeretek

4

0

4

A szolgálati elöljárói és feljebbvalói viszony

4

0

4

A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok

3

0

3

A rendőr kötelezettségei, jogai és azok korlátozása

3

0

3

Alaki és öltözködési szabályok

44

0

44

Tűzvédelmi és egészségügyi alapok

16

0

16

Adatvédelem, irat és ügykezelés

8

0

8

Alapfelkésztési záróvizsga

6

0

6

Társadalmi és kommunikációs alapismeretek

32

0

32

Társadalomismeret

6

0

6

A lélektan szerepe a rendvédelmi munkában

12

0

12

A személyiségfejlesztés

8

0

8

Rendvédelmi etika

6

0

6

Rendvédelmi informatika

24

0

24

Rendvédelmi informatikai alapismeretek

8

0

8

Rendvédelmi híradástechnikai alapismeretek

16

0

16

Szakmai idegen nyelv alapjai

32

0

32

Rendészeti szaknyelvi alapozás

32

0

32

Rendőri testnevelés alapjai

48

0

48

Fizikai képesség fejlesztés

20

0

20

Rendőri önvédelmi és közelharc alapismeretek

10

0

10

Rendőri önvédelmi alaptechnikák

18

0

18

Lőkiképzés alapjai

24

0

24

Biztonsági, tiltó- és módszertani rendszabályok

8

0

8

Lőelmélet, ballisztika

10

0

10

Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás

6

0

6

Jogi alapismeretek

24

0

24

Bevezetés a jogi ismeretekbe

4

0

4

Alkotmányjogi alapismeretek

4

0

4

 

Tanulási terület

 

Tantárgy / Témakör (óraszám)

1.

évfolyam

2.

évfolyam

A képzés összes óraszáma

1165

1026

2191

 

Ágazati alapismeretek

Általános szolgálati ismeretek

88

0

88

Szolgálati alapismeretek

4

0

4

A szolgálati elöljárói és feljebbvalói viszony

4

0

4

A rendőr magatartására vonatkozó általános szabályok

3

0

3

A rendőr kötelezettségei, jogai és azok korlátozása

3

0

3

Alaki és öltözködési szabályok

44

0

44

Tűzvédelmi és egészségügyi alapok

16

0

16

Adatvédelem, irat és ügykezelés

8

0

8

Alapfelkésztési záróvizsga

6

0

6

Társadalmi és kommunikációs alapismeretek

32

0

32

Társadalomismeret

6

0

6

A lélektan szerepe a rendvédelmi munkában

12

0

12

A személyiségfejlesztés

8

0

8

Rendvédelmi etika

6

0

6

Rendvédelmi informatika

24

0

24

Rendvédelmi informatikai alapismeretek

8

0

8

Rendvédelmi híradástechnikai alapismeretek

16

0

16

Szakmai idegen nyelv alapjai

32

0

32

Rendészeti szaknyelvi alapozás

32

0

32

Rendőri testnevelés alapjai

48

0

48

Fizikai képesség fejlesztés

20

0

20

Rendőri önvédelmi és közelharc alapismeretek

10

0

10

Rendőri önvédelmi alaptechnikák

18

0

18

Lőkiképzés alapjai

24

0

24

Biztonsági, tiltó- és módszertani rendszabályok

8

0

8

Lőelmélet, ballisztika

10

0

10

Gyakorlati lőelőkészítő foglalkozás

6

0

6

Jogi alapismeretek

24

0

24

Bevezetés a jogi ismeretekbe

4

0

4

Alkotmányjogi alapismeretek

4

0

4

 

Az összefüggő nyári szakmai gyakorlat időtartama:

 

 

Megnevezés

Óraszám (óra)

2 éves képzés

1,5 éves képzés

1 éves képzés

Összefüggő nyári gyakorlat

140

140

70

 

 

A szakmai oktatás teljes időszakában a tanintézeti oktatási heteken heti 1 osztályfőnöki óra kerül megtartásra. Az osztályfőnöki órák darabszáma a képzési idő függvényében:

 

 

Megnevezés

Óraszám (óra)

2 éves képzés

1,5 éves képzés

1 éves képzés

Osztályfőnöki óra

54

42

27

 

 

Az összes kötelező foglalkozás száma a képzési idő hosszától függően:

 

 

Megnevezés

Óraszám (óra)

2 éves képzés

1,5 éves képzés

1 éves képzés

Tanulási területek összesített óraszáma

2191

1626

1060

Összefüggő nyári gyakorlat

140

140

70

Alapozó képzés többletóraszáma

40

20

10

Osztályfőnöki óra

54

42

25

Összesen

2425

1828

1165

             

A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérése 

A szakmai oktatás ideje alatt nemcsak az elméleti képzésé a főszerep, hiszen a rendőrszakmai kompetenciák egy fontos eleme a fizikai állóképesség. A képzés teljes időtartama alatt ezt fejlesztjük, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően mérjük is.

A fizikai állapot méréséhez szükséges módszerek a Rendőri testnevelés tantárgy szakmai programjában kerültek rögzítésre.

 

Iskolánk speciális jellegéből adódóan – a programtantervnek megfelelően – a tanulóink mérésének alapja „a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasság-vizsgálatáról” szóló  BM rendelet. 

 

A tanulók fizikális felkészítése és ennek segítségével a stabil szolgálatellátásra alkalmas állapot elérése alapvető szolgálati érdek, ami szükségessé teszi a tanulók fizikai állapotának rendszeres mérését.

 

A három kötelezően végrehajtandó vizsgálati feladat:

 

 • 20m-es ingafutás (ütemezetten),
 • átugrás zsámoly felett, érkezés hason fekvésbe, - falra dobás medicinlabdával.

A feladatonként végrehajtandó minimum értékek férfiak és nők esetében is, illetve az elérendő minimum összpontszám:

 

20m-es ingafutás (ütemezetten hangjelzésre):

 

Minimum érték férfiak számára 46 db szakasz. 

Minimum érték nők számára 29 db szakasz.

 

Átugrás zsámoly felett:

 

Minimum érték férfiak számára 14 db, melyet 1 perce alatt kell teljesíteni.  Minimum érték nők számára 12 db melyet 1 perce alatt kell teljesíteni. 

 

Falra dobás medicinlabdával:

 

Minimum érték férfiak számára 33 db, melyet 1 perce alatt kell teljesíteni 5kg-os medicinlabdával.

Minimum érték nők számára 33 db, melyet 1 perce alatt kell teljesíteni 3kg-os medicinlabdával.

 

Alkalmas minősítést kap az a felvételiző, aki a feladatonként megjelölt nemenkénti minimum ismétlésszámot teljesíti és a három feladatból összesen legalább:

 • nők esetében 80 ismétlés,
 • férfiak esetében 100 ismétlést gyűjt össze.

 

 

A tantárgy akkor zárható legalább elégséges szintre, ha a tanuló a nemére meghatározott rendelet szerinti minimálisan elvárt fizikális követelményeket a képzés időszakában tudja teljesíteni. 

 

A minimális követelmények teljesítésén túl elvárt, hogy a tanuló fizikális teljesítőképessége javuljon a képzés során, így az egyes mérések során a megelőző mérés ismétlésszámánál többet kell elérnie a tanulónak. Ezen elvárás nem teljesítése nem eredményezi a tantárgy elégtelenre történő zárását.

1Percesek - Csapatszolgálat
LejátszásPlay
1Percesek - Csapatszolgálat

Videók

1Percesek - Határrendészeti Ismeretek
LejátszásPlay
1Percesek - Határrendészeti Ismeretek

Videók

1Percesek - Közlekedés
LejátszásPlay
1Percesek - Közlekedés

Videók

1Percesek - Rendőri Intézkedés
LejátszásPlay
1Percesek - Rendőri Intézkedés

Videók

1Percesek - Lövészet
LejátszásPlay
1Percesek - Lövészet

Videók

previous arrow
next arrow
MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája